Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

THÔNG BÁOTUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Gia Lai CTC là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ văn hoá vui chơi,...