ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG GIALAICTC 2018

Hình Ảnh Đại Hội Cổ Đông Công Ty CP Gia Lai CTC 2018

IMG 20180620 141408

IMG 20180620 141414

IMG 20180620 141419