Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT NĂM 2022

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :   – Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 .  – Giải trình chênh lệch doanh thu ,LNST của BCTC quý 1 năm 2022 so doanh thu ,LNST BCTC ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :     – Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 .     – Giải...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 . Giải trình chênh lệch doanh thu và lợi nhuận trên BCTC quý 4 năm 2021 so BCTC tổng hợp quý 4 năm 2020 .

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2021

  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 . Giải trình chênh lệch doanh thu và lợi nhuận trên BCTC quý 3 năm 2021 so BCTC tổng hợp quý 3 năm 2020 .

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : 1 . Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét 2 . Giải trình chênh lệch BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 . Giải trình chênh lệch doanh thu và lợi nhuận trên BCTC quý 2 năm 2021 so BCTC tổng hợp quý 2...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :   – Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 .  – Giải trình chênh lệch doanh thu và lợi nhuận trên BCTC quý 1 năm 2021 so BCTC...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2020

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :     – Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 .     –...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY 4 NĂM 2020

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :  01 : Báo cáo tài chính tổng hợp qúy 4 năm 2020 . 02 : Giải trình chênh lệch doanh thu và lợi nhuân trên BCTC tổng hợp quý 4 năm...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : 01 – Báo cáo tài chính tổng hợp quý III năm 2020 . 02 – Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2020 .

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT NĂM 2020

01 – Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét năm 2020 02 – Báo cáo tài chính văn phòng giữa niên độ đã được soát xét năm 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2020 Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2020

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 Năm 2020 Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN