Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2024. >> Xem tại đây.

Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 >> File đính kèm: tại đây.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT NĂM 2023

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2022

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT NĂM 2022

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :   – Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 .  – Giải trình chênh lệch doanh thu ,LNST của BCTC quý 1 năm 2022 so doanh thu ,LNST BCTC ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :     – Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 .     – Giải...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 . Giải trình chênh lệch doanh thu và lợi nhuận trên BCTC quý 4 năm 2021 so BCTC tổng hợp quý 4 năm 2020 .

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2021

  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 . Giải trình chênh lệch doanh thu và lợi nhuận trên BCTC quý 3 năm 2021 so BCTC tổng hợp quý 3 năm 2020 .

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : 1 . Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét 2 . Giải trình chênh lệch BCTC tổng hợp 6 tháng đầu năm...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây : Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 . Giải trình chênh lệch doanh thu và lợi nhuận trên BCTC quý 2 năm 2021 so BCTC tổng hợp quý 2...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :   – Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 .  – Giải trình chênh lệch doanh thu và lợi nhuận trên BCTC quý 1 năm 2021 so BCTC...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2020

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây :     – Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 .     –...