Thông Báo

Thông Báo

Công văn về việc Báo cáo khắc phục xong tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch

Công văn về việc Báo cáo khắc phục xong tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và đề nghị đưa cổ phiếu CTC giao dịch trở lại. >> File đính...

Công văn về việc phúc đáp Quyết định số 303/QĐ-SGDHN

Công văn về việc phúc đáp Quyết định số 303/QĐ-SGDHN. >> File đính kèm: tại đây.

Công văn về việc phúc đáp Quyết định số 302/QĐ-SGDHN

Công văn về việc phúc đáp Quyết định số 302/QĐ-SGDHN, >> File đính kèm: tại đây.

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông. >> File đính kèm: tại đây.

Thay đổi nhân sự Hội Đồng Quản Trị

Thay đổi nhân sự Hội Đồng Quản Trị. >> File đính kèm: tại đây.

Ngày 22/01/2024 công ty nhận được công văn về việc đề nghị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh của Cục thuế tỉnh Gia Lai

Ngày 22/01/2024 công ty nhận được công văn về việc đề nghị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh của Cục thuế tỉnh Gia Lai. >> File đính kèm tại đây.

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Xin vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2023/QĐXXST-LĐ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP PLIEKU

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

THÔNG BÁO SỐ 455/TB-TLVA CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP PLIEKU

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2023

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

no image

THÔNG BÁO Vv ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN ĐẤU GIÁ KHÁCH SẠN TRE XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN ...

ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ VÕ THỊ THU THỦY – KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

QUYẾT ĐỊNH 532/QĐ-CTGLA VỀ VIỆC NGỪNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

BẢN ÁN SỐ 01/2023/KDTM-ST CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP PLIEKU

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

THÔNG BÁO SỐ 02/TB-TLVA CỦA TÒA ÁN NHÂN DAN TP PLIEKU

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

THÔNG BÁO SỐ 1682/TB-TA CỦA TÒA ÁN NHÂN DAN TP PLIEKU

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

GIẤY TRIỆU TẬP SỐ 1677/GTT-TA CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP PLEIKU

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP PLEIKU VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ KÊ BIÊN , XỬ LÝ TÀI SẢN

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên Mã chứng khoán: CTC Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai...