Liên hệ

Địa chỉ: 18 Lê Lai – Phường Tấy Sơn – Tp.Pleiku – Gia Lai
Điện thoại: 0865.856.768 – 0269.371.5789
Website: www.gialaitourist.com.vn

Gửi liên hệ đến TAYNGUYEN GROUP