ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG GIALAICTC 2018

Ngày đăng: 04-09-2020 | 16:38 Chiều

Hình Ảnh Đại Hội Cổ Đông Công Ty CP Gia Lai CTC 2018

IMG 20180620 141408

IMG 20180620 141414

IMG 20180620 141419